Reisestipend

Reisestipendet er i hovedsak tenkt som tilskudd for å ri løp i andre land, men kan også benyttes for opphold hos trener i utlandet. Formålet med stipendet er å øke nivået på norsklisensierte amatørrytterne som allerede rir løp, eller som snart vil søke om amatørrytterlisens.

Kriteriene for å søke om dette stipendet:

  • Inntil 3 000 kroner for løp utenfor Skandinavia.
  • Dersom man får reisepenger av trener er det avgjørende for beløpets størrelse at beløpet som dekkes totalt ikke er større enn de totale kostnadene til rytteren.
  • Det dekkes et maksimumsbeløp per år per rytter på 6 000 kroner. For beløp over dette må det legges særlige hensyn til grunn.
  • For reiser og opphold hos trener i utlandet dekkes inntil 6 000 kroner. Her vil det legges til grunn rytters utviklingspotensiale og vist vilje til å forbedre seg. Dette er i hovedsak ment for unge ryttere med utviklingspotensiale.
  • Ryttere som mottar reisestipend fra NoARK skal skrive om reisen og oppholdet sitt til bruk på nettsiden eller til Veddeløperen.
  • Medlem av NoARK.

Forutsetninger for å få utbetalt stipendet:

  • Søknad må leveres NoARK senest to dager før løpet, sammen med informasjon om løpet og hesten. Dette til bruk på våre nettsider.
  • Resultat fra løpet må oversendes NoARK (f.eks. på SMS) samme dag som løpet har gått.
  • Referat fra turen må oversendes skriftlig senest en uke etter løpet gikk – dette er en forutsetning for at stipendet blir utbetalt.
  • Ved reise og opphold hos trener i utlandet må søknad komme inn senest to uker før avreise, og det vil bli gjort en egen avtale angående leveranse av tekst fra turen.