Styrets årsberetning 2017

Styret har i siste periode bestått av:

Styreleder: Helene Marwell-Hauge
Nestleder: Thea K. Hofossæter
Sekretær: Emilie Finckenhagen
Kasserer: Gunnhild Naustdal
Styremedlem: Anne Petterøe, Camilla Høvding Blom, Victoria Allers-Wismer, Silja Støren, Sissel Tangen, Dina Alice Heggum, Kaia Ingolfsland og Ellen Sanne.

Klubbens revisor: PKF Beckman Lundevall Revisjon AS v/Barbro Hanekamhaug

Norsk Amatørrytterklubb (NoARK) er en forening som fremmer amatørrytternes interesser og er sterkt involvert i Øvrevolls ponnigalopp. NoARK holder til på Øvrevoll galoppbane i Bærum. Foreningen har ingen ansatte og forurenser ikke det ytre miljø. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

I 2017 arbeidet NoARK med å fremme og utvikle amatørrytterne i norsk galoppsport basert på arbeidet fra tidligere år. Antall betalende medlemmer i 2017 var 87 mot 92 året før. Medlemsbladet «Veddeløperen» for sesongen 2017 har sammen med giro for 2018-kontingenten blitt sendt alle betalende medlemmer fra 2016 og 2017. Dessverre er det fortsatt noe nedgang i antall betalende medlemmer, dette kan skyldes at noen ponniryttere vokser til og ikke fortsetter som betalende medlemmer og at ikke alle amatørryttere er flinke nok til å betale kontingent. Antallet betalende medlemmer er noe vi vil følge opp videre bl.a. via purringer i løpet av året.Medlemsmassen gjenspeiler kjønnsfordelingen blant amatørryttere, det vil si at gutter er i et sterkt mindretall.

Styremøter
I løpet av perioden er det blitt avholdt 7 regulære styremøter og en rekke møter i ulike undergrupper av styret. Vi har bygget videre på tidligere arbeid og tar hensyn til medlemmenes ønsker så langt det lar seg gjøre.

Sponsorer
På sponsorsiden var 2017 fortsatte vi samarbeidet med mange av de faste sponsorene. Vårt lange samarbeid med både Øvrevoll Hestesport og Øvrevoll Hesteeierforening fortsatte i form av hhv. Øvrevoll Hestesport Cup og Klokkeløp-serien, hvilket vi setter stor pris på. Lojale PA Minibuss fortsatte med sin årlige mini-cup bestående av tre løp. Den nye restauratøren på Øvrevoll, The Paddock, kom inn som ny sponsor på Fegentri World Cup of Nations. Petite Frisørene sponset NoARKs Vandrepokal. Agria Dyreforsikring sponset igjen to løp. Som følge av vår avtale med Hesteguiden.com (banefotografen) fikk alle vinnerne i amatørløp et bilde av seg selv i premie. Gazelle fortsatte som sponsor og dekkenleverandør i 2017, mens Race Pictures var sponsor med levering av løpsbilder fra både amatørløpene og ponniløpene. Bolt Communication, designbyrået for vår nettside og vårt medlemsblad, Veddeløperen, fortsatte sin sponsing i form av både premier i løp og gode tjenester på designområdet.

Informasjon
Nettsiden har en jevn strøm av besøkende. Vi får gode tilbakemeldinger på innhold og oppdateringsfrekvens, men Facebook er nok den viktigste kanalen for informasjon. Alle nyheter publisert på websiden blir også publisert på Facebook og dermed når vi ut til et større publikum. For fjortende året ble Veddeløperen gitt ut som årsrapport. Vi ønsker oss flere bidrag utenifra for å skrive om galoppsporten og relaterte temaer da det er viktig å vise allsidigheten i det vi driver med. Arbeidet med Veddeløperen er ressurskrevende, men vi synes det er viktig å ha en oversikt over alt som er skjedd i galoppåret i papirformat. Veddeløperen spres aktivt i forskjellige hestemiljøer og bidrar til å markedsføre sporten. Takket være god hjelp fra Hesteguiden.com, Race Pictures og en del av amatørene som er ivrige fotografer har vi fått en rekke fine bilder til både nettsiden og Veddeløperen. Ikke minst er vi avhengige av vår sponsor Bolt Communication sin innsats for å få Veddeløperen laget.

Amatørrytterlisens
Rytterne må hvert år gjennomføre 3000 meter løpetest på innenfor makstid, og alle nye ryttere må bestå test på mekanisk hest, gjennomføre reglementskurs med tilhørende prøve, samt gjennomføre kostholdskurs og en styrketest. Nye ryttere må også ri et godkjent 1600 meter prøveløp før lisens kan innvilges. NoARK bidro sterkt til planlegging og gjennomføring av dette sammen med Norsk Jockeyklub også i 2017. Det var bare én ny rytter som fikk ny amatørrytter lisens i 2017. Til gjengjeld er det ekstra hyggelig at Mina Haug er en tidligere ponnitravkusk, som ble ponnigalopprytter og som etter diverse skader er kommet tilbake til både trav- og galoppsporten og nå er en av våre mest fremgangsrike amatørryttere og også er aktiv i travsporten.

Resultater
I 2017 ble det avholdt 25 amatørløp, mot 28 i 2016.

Amatørchampion: Kaia Ingolfsland
Vinner av NoARKs reisestipend: Kaia Ingolfsland
Vinner av Øvrevoll Hestesport Cup: Willa Synøve Schou
Vinner av Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie: Kaia Ingolfsland
Vinner av P.A. Minibuss Cup: Willa Synøve Schou
Vinner av Petite Frisørene NoARK Vandrepokal: Mina Haug/Kim Stern (dødt løp)
Vinner av Longines/Urmaker Bjerke Ladies Cup: Willa Synøve Schou
Vinner av Longines Fegentri på Øvrevoll: Melissa Boisgontier (FR)
Vinner av The Paddock Fegentri World Cup of Nations på Øvrevoll: Thea K. Hofossæter

Fegentri
Fegentri ble stiftet i 1955 og har organisert amatørløp for både kvinner og menn i medlemslandene i hele verden. Rytteren representerer sitt land gjennom året. Kvinnelige ryttere fra 7 land ble invitert til å ri Fegentri-løp i Norge i juni 2017. Siden vi ikke hadde mannlig rytter i 2017 ble det kun avholdt løp for kvinnene. Nora Hagelund Holm var norsk Fegentri-rytter i 2017. Nora endte på en meget hederlig 3. plass etter fire seire og mange andre fine plasseringer.

Fegentri World Cup of Nations
Fegentri World Cup of Nations er en internasjonal løpsserie for amatørryttere der rytterne rir for sitt land som lag. Serien gir flere ryttere fra samme land muligheten til å ri løp i utlandet. Formålet er å promotere amatørgaloppen internasjonalt. Thea Hofossæter, Silja Støren, Dina Heggum og Nora Hagelund Holm red for Norge i løpet av året. Norge debuterte i Fegentri World Cup of Nations i 2015 med sammenlagtseier. I 2016 fulgte vi opp med en like imponerende 2. plass i serien. I 2017 ble det sammenlagtseier igjen, etter mange fine plasseringer og seier til Thea Hofossæter både på hjemmebane og i USA.

IFAHR
H.H. Sheika Fatima Bint Mubarak Ladies IFAHR Cup er etter hvert blitt en godt etablert internasjonal serie for kvinnelige ryttere der hovedfokuset er å fremme nettopp kvinnelige ryttere samt araberhesten. Cupen går i mange ulike land og i 2017 deltok  fem norske amatører i denne cupen. Frida Valle Skar red i USA på våren, Nora Hagelund Holm i Marokko, Thea Hofossæter red i Italia, USA, og England, Dina Heggum red i Polen og Emilie Finckenhagen red i Nederland og Belgia.

Norske ryttere i utlandet ellers
Flere medlemmer av NoARK har brukt muligheten ved å få reisestipend til å reise til utlandet for å ri. Kaia Ingolfsland, Mina Haug debuterte i Sverige i 2017, i tillegg red Emilie Finckenhagen i Sverige og Thea Hofossæter red i Irland på den prestisjefylte banen The Curragh.

Kurs og temakvelder
Woody og vår nye treningshest på fjærer «Ståle» har fungert som fine treningshester gjennom hele sesongen til både trening og kurs. Vi har tilbudt ridetrening én gang per uke med varierende interesse. I tillegg har Woody/Ståle blitt brukt i tilknytning til ridekurs i regi av NoARK og i forbindelse med amatørrytterlisensprøven.

I 2017 arrangerte NoARK to ridekurs. Jockey Trond Jørgensen samlet en gruppe ryttere i april og Tina Smith i september, med undervisning på midtbanen og i banen. Det var en god variasjon av rytterferdigheter på kurset – alt fra ponniryttere til amatørryttere med og uten lisens. I tillegg til det regulære kurset var det en gjennomgang av baneridning i forkant av amatørrytterprøven på våren.

Vi har hatt fire kurs på Woody med Carlos Lopez instruktør.

På sommeren ble fire amatørryttere sendt på kurs på British Racing School i Newmarket betalt av NoARK. I år valgte vi å ikke ha BRS kurs for ponnirytterne men heller vente til de har litt mer rideerfaring og de vil få mer ut av kurset. NoARK har også opprettholdt et stipend for å bidra til å dekke reisekostnadene til ryttere som rir i utlandet, formålet er å gi rytterne erfaring og bidra til å heve det generelle nivået på rytterne.

Best presenterte ekvipasje
NoARK kåret som vanlig «Best presenterte» ekvipasje i 14 utvalgte løp gjennom sommersesongen. Vinnerne fikk et gavekort på 250 kr i premie. Også i år var det en ekstra konkurranse for NoARKs medlemmer. Leieren av flest «Best presenterte» ekvipasjer i sesongen 2017 vant et gavekort på 1000 kr hos Øvrevoll Hestesport. Marianne Skrede hadde i år hele fire seiere, og vant den sammenlagte konkurransen og gavekortet.

Ponni- og ridehesttrening/løp
Ponni- og ridehesttreninger fortsetter å samle nye og gamle ekvipasjer, selv om det dessverre var litt skuffende deltagelse på treninger og løp. Dette skyldes nok i noen grad overgang til stor hest for en del av ponnirytterene.

Vi startet i slutten av april og holdt det gående til slutten av oktober. I perioden ble det avholdt åtte treninger fordelt på våren og høsten. Ridekursene for løpshestene er nå åpnet for de største ponniene, og det er populært. Vi hadde tre løpsdager på våren og tre på høsten og avsluttet som vanlig med Halloween-galopp.

Ponniserien ble gjennomført for fjortende året på rad. For trettende gang arrangerte vi Halloween-galopp som sesongavslutning, med påfølgende kaker og brus under utdeling av premier for beste kostyme og sammenlagtvinnerne i serien. Dette ser ut til å være et populært innslag for vi hadde igjen et utrolig oppmøte og en imponerende innsats og entusiasme på utkledningsfronten og i kakespisingen.

Det ble ikke avholdt Skandinavisk ponnimesterskap i 2017. Vi hadde noen svenske og danske gjester i løpet av året i ponniløp.

Det er svært positivt å se at mange av de som begynte som ryttere på små ponnier nå har beveget seg oppover i klassene og over på større ponnier. Flere ryttere har også gått over til stor hest og rir nå i amatørløp med stor suksess. Dette understreker betydningen av ponnigalopp som grunnlag for rekruttering til galoppsporten generelt.

Veddeløperen
Bladet oppsummerer sesongen for amatør-, Fegentri- og ponnirytterne. I tillegg byr bladet på en del faglige artikler samt fortellinger om egne erfaringer fra NoARKs medlemmer. Bladet ble trykket i 650 eksemplarer, sendt ut til klubbens medlemmer og delt ut på forskjellige steder (staller, hestebutikker etc.) Veddeløperen er en viktig del av vår markedsføring og rekruttering til sporten.

Økonomi
Styret arbeider systematisk for å holde utgiftene på et rimelig nivå for å gi klubben et godt økonomisk fundament. Dette har vi lykkes godt med, og klubben har oppsparte midler som gir en solid økonomisk plattform for de nærmeste årene, og det er ingen tvil rundt fortsatt drift.

Etter bortfallet av automatinntektene har NoARK søkt og kommet inn i en ordning der overskudd av spillemidler fra Norsk Tipping tildeles foreninger som tidligere mottok automatinntekter. Denne ordningen er i ferd med å legges om, og vil trolig falle bort i nær fremtid. NoARK mottaker av Grasrotsandelen på spill som administreres av Norsk Tipping dette gir gode ekstrainntekter. NoARK er i tillegg fra 2017 mottaker av overskudd fra bingospill under tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

NoARK gikk i 2017 med et overskudd som overføres annen egenkapital.

Styret ser frem til sesongen 2018 og er i full gang med å planlegge både amatørløp, kurs og andre aktiviteter. Vi jobber også enda tettere enn før med Norsk Jockeyklub for å øke den generelle rekrutteringen til galoppsporten. Styret ønsker å takke de som har bidratt gjennom året og oppfordrer alle til å fortsette å bidra med gode ideer og innspill og praktisk hjelp.

Øvrevoll, 28. april 2018

[Sign.]