NoARK inviterer til generalforsamling 2017

(10.06.2017) Møtet finner sted mandag 3. april 2017 kl. 20:00. Kjære medlem, Du inviteres herved til GENERALFORSAMLING 2017 Mandag 3. april 2017 kl. 20:00 Tyristubben 13, 1362 Hosle Dagsorden Generalforsamling: 1. Godkjenning av innkallelsen 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet 4. Styrets årsberetning 2016 – ligger på […]

Møtet finner sted mandag 3. april 2017 kl. 20:00.

Kjære medlem,

Du inviteres herved til

GENERALFORSAMLING 2017

Mandag 3. april 2017 kl. 20:00 Tyristubben 13, 1362 Hosle

Dagsorden Generalforsamling:
1. Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
4. Styrets årsberetning 2016 – ligger på www.noark.info og utleveres på generalforsamlingen
5. Regnskapet 2016 – utleveres på generalforsamlingen
6. Informasjon fra styret
7. Valg 2017 (leder, kasserer, 3 styremedlemmer og opp til 2 suppleanter)
8. Valg av revisor
9. Innkomne saker

Medlemmer som har innspill til pkt. 7, 8 og 9 bes melde inn dette senest 30. mars. Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer er stemmeberettiget. Husk å betale medlemskontingenten for 2017!

Det vil bli enkel bevertning.

Vennligst gi beskjed til noark@noark.info innen 30. mars om du kommer.

Hjertelig velkommen,

Hilsen Styret