Reglement

Det generelle reglement for ponni- og ridehestgaloppen finner du i dette dokumentet: Generelle bestemmelser ponnigaloppen 2024

Noen høydepunkter:

Høyde ponni/distanse/alder rytter (gitt at rytter «passer» til sin ponni)
Kategori 4: Høyde t.o.m. 107 cm Distanse: mellom 350–450 meter Alder: fra 7 år
Kategori 3: Høyde f.o.m. 107,1 – 130 cm Distanse: mellom 700–900 meter Alder: fra 8 år
Kategori 2: Høyde f.o.m. 130,1 – 140 cm Distanse: mellom 800–1100 meter Alder: fra 8 år
Kategori 1: Høyde f.o.m. 140,1 – 148 cm Distanse: mellom 900–1600 meter Alder: fra 8 år
Ridehest: Høyde f.o.m. 148,1 Distanse: mellom 1000–1600 meter Alder: fra 10 år

Starter bestemmer endelig startsted. (Om nødvendig/hensiktsmessig starter noen av kategorier sammen.)

Kvalifikasjon til løp
Ekvipasjen må ha minst én godkjent trening og rytteren må være medlem i NoARK på starterklæringstidspunktet.

Vaksinasjon
Det kreves godkjent grunnvaksinering og revaksinering minst hver 12. måned, iht reglene til Norges Rytterforbund. Dersom hesten skal stå oppstallet/låne boks på banen kan siste vaksine ikke være eldre enn 6 mnd. Merk at karenstiden er 5 dager. Vaksinasjonskort skal sendes inn ved første påmelding og så etter hver revaksinering. Vaksinasjonskort må medbringes for kontroll. Ponni/hest vil bli nektet deltagelse/start uten dokumentert gyldig vaksine.

Anmeldelse til løp: skal skje skriftlig til Norsk Galopp innen fastsatt dag og tidspunkt.
Påmelding sendes på e-post til liv.kristiansen@norskgalopp.no og skal inneholde:
Ponni/hest: Navn og kategori.
Rytter: Navn .

Påmelding til trening: Skriftlig påmelding til liv.kristiansen@norskgalopp.no tirsdagen før.

Utstyr
Det er påbudt med godkjent hjelm, bodyprotector og hel på ridestøvel/ridesko. Ponni/hest skal ha halsring/martingal. Sporer og pisk er ikke tillatt (det er heller ikke lov å bruke tøyler som fremdriftsmiddel). Brukes galoppsal skal denne ha overgjord. Rytter skal ri i jockeydrakt og jockeybukse/hvite bukser. Nummerdekken må alltid synes.

Alle spørsmål vedr ponni- og ridehestgaloppen stilles til NoARK (noark@noark.info), mens all påmelding skjer til liv.kristiansen@norskgalopp.no om ikke annet er/blir opplyst.

Informasjon om eventuelle endringer av dager/flere treningsdager blir lagt ut på www.noark.info og NoARKs facebookside. Ved veldig mye regn/uforsvarlige baneforhold eller for få påmeldte vil treninger bli avlyst.

Banen er ellers åpen for trening av ponni- og ridehester lørdager mellom kl. 16:00 og 18:00. NB. Det rides da motsatt vei av hva vi gjør på trening (dvs. at dere skal gå av og på banen på oppløpssiden).