Bli medlem

Det enkleste er å betale inn på nettbank – husk å sette på navn på medlem, fødselsdato og e-postadresse.

Norsk amatørrytterklubb (NoARK)
Postboks 95
1332 Østerås

OBS Ny bankkonto fra juni 2020: 

Kontonr. 83971142025
Org.nr. 981647572

Skal du betale fra utlandet?
IBAN er NO37 8397 11 42 025

SWIFT er HANDNOKK

Kontingent

  • Fullt medlemsskap m/forsikring kr 500
  • Ponni-/ridehestmedlemskap m/forsikring kr 350
  • Støttemedlem u/forsikring kr 200

Medlemsfordeler

  • Kurs til svært reduserte priser og fortrinnsrett på deltagelse
  • Mulighet til å trene på NoARKs mekaniske hester
  • Mulighet til å samle poeng til NoARKs reisestipend, Øvrevoll Hestesport Cup, Øvrevoll Hesteieerforeningens Klokkeserie, ri NoARK Vandrepokal og i cup’ene som arrangeres av NoARK
  • Mulighet til å søke om midler til kurs og løpsrelaterte reiser
  • Gratis ponnitrening og deltagelse i ponniløp
  • Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring (Gjensidige) ved ridning på hest i trening. Forsikringen dekker ulykkesskade som rammer NoARK-medlemmer under treningsridning av hest som trenes for løpsdeltakelse. Inkluderer opp- og avstigning av hest, samt leing til løp. Ponnimedlemskap inkluderer forsikring som gjelder trening av ponnier på Øvrevoll, men ikke ridning hjemme.

Ved skade ring 03100. NoARK gir deg bevis på medlemsskap om du trenger det.

Erstatningsbeløp opp til kr 250.000 ved livsvarig medisinsk invaliditet.

Utdrag fra Forsikringspolisen
Forsikringens pkt 6.3:
«Behandlingsutgifter erstattes etter ulykkesskade når det er tegnet invaliditetsforsikring og forsikrede er medlem av norsk folketrygd. Behandlingsutgifter utbetales i inntil 3 år fra skadedagen. Erstatningen er begrenset oppad til kr 50.000. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke medfører livsvarig medisinsk invaliditet.
Det fratrekkes en egenandel på kr 500 for hvert skadetilfelle.»

Forsikringens pkt 6.3.1:
«Selskapet erstatter nødvendige utgifter til:
1. lege og tannlege
2. behandling på sykehus
3. fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor foreskrevet av lege
4. alternativ behandling foreskrevet av lege
5. forbindingssaker, medisiner, og proteser foreskrevet av lege eller tannlege.
6. reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt under punkt 1, 2 og 3 ovenfor
Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og nærmeste behandlingssted, når det tas hensyn til den skadedes tilstand.

Det skal legges fram legitimert oppgave over de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold.

Selskapet erstatter ikke
1. utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker
2. utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem e.l.»

Last ned forsikringsvilkårene her