Internasjonale serier

Pga korona er det inntil videre ikke løp i Fegentri.

NoARK ønsker å gi flest mulig amatørryttere sjansen til å reise utenlands for å representere Norge i internasjonale amatørløp, i Fegentri og i EM. Norge blir tradisjonelt sett invitert til ett eller flere internasjonale amatørløp, samt EM for amatørryttere hvert år.

Klubben velger sine representanter ut fra følgende kriterier:

  • Generelt gode ferdigheter i løpsridning.
  • God løpserfaring – minimum er ca. 50 ritt.
  • Minimum fem seire er obligatorisk for å ri Fegentri.
  • Løpsresultater de siste sesonger.
  • Interesse for videreutvikling av rideferdigheter (kurs, løpsgjennomgang, treningsridning).
  • Bør helst ikke jobbe med hest på heltid for å ri Fegentri.
  • Egnethet til å representere Norge i utlandet.
  • Minimum 18 år.
  • Må kunne engelsk.
  • Medlem av NoARK.