Hvordan få lisens

Obligatorisk lisensprøve for nye amatørryttere og lærlinger avholdes 1. april og 22. april 2017. Ryttere med amatørrytterlisens i 2015 og 2016 skal gjennomføre kondisjonstesten. Nye ryttere samt ryttere som red 6 eller færre løp i 2016 må også gjennomføre en styrketest. Ryttere som har gjennomført 15 løp eller færre i karrieren og som ikke har hatt lisens de to siste årene, må gjennomføre ridekurs og ri opp på nytt. Ryttere som tidligere har hatt lisens i utlandet må dokumentere alle ritt og resultater.

Lørdag 1. april 2017

Kl. 12.00 – 13.00
Norsk Jockeyklubs Reglement – Sted: Sekretariatet på Øvrevoll. Gjennomgang av de viktigste bestemmelser i løpsreglementet ved Kristin Grundy fra Den Lavere Voldgiftsrett. Det blir en skriftlig prøve umiddelbart etter gjennomgåelsen.

Kl. 13.00 – 14.00
Test på mekanisk hest ”Woody” – Testridning på ”Woody” med bedømmelse av jockey. Rytterne må ha god balanse, kunne ri med dobbelt tøyletak, bytte tøyletak og pushe/ri finish. NB. For førstegangslisensierte ryttere er det obligatorisk med deltakelse på ett kurs på “Woody” i regi av NoARK før testridningen i forbindelse med amatørrytterlisensprøven.

Oppmøte ved NoARKs klubbhus ved hovedinngangen.

NoARK arrangerer kurs (se www.noark.info for påmelding) i forkant av amatørrytterlisensprøven.

Gjennomgang av løpsutstyr – Jockey gjennomgår hvordan man forholder seg i vektrommet før og etter løpet, samt riktig sammensetning og pakking av løpssal. Deltagerne behøver ikke ta med eget utstyr.

Sted: Vektrommet på Øvrevoll

Kl. 14.30
Kondisjonstest Bislett Stadion

Krav: Løpe 3000 m på maks 15 minutter for jenter, maks 14 minutter for gutter.

Er du yngre enn 18 år eller eldre enn 32 år, får du legge til 10 sekunder per år du er yngre/eldre.
De som ikke er i stand til å løpe, må ha legeattest. Disse skal sykle 10 km på maks 21 minutter for jenter, maks 20 minutter for gutter. Denne type sykler varierer mye.

Vennligst sjekk med Thea Hofossæter, thea@noark.info, om hva slags sykkelmodell som benyttes.

NB. Dersom man ikke består kondisjonskravet denne dagen, må det normalt gå to uker før det igjen er mulig å ta kondisjonstesten. Hvis det allerede er satt opp en ny prøvedag kan man forsøke igjen denne dagen.

Kl. 15.00
Styrketest – Sted: Bislett Stadion

Gjelder nye ryttere eller ryttere som red seks løp eller færre i 2016 må gjennomføre denne testen.

Krav:

Statisk knebøy
Utøver skal senke rumpa og bøye i knærne til disse har tilnærmet 90 graders vinkel, samtidig som at ryggen støttes inntil en vegg eller liknende. Posisjonen skal ikke opprettholdes ved at utøver har støtte under rumpa eller tar støtte i fast instans med armene. Posisjonen skal opprettholdes i minimum 2 minutter for å få godkjent.

Planke
Utøver plasserer kroppen i posisjon for pushup, men med albuene i gulvet. Kroppen skal være strak, og knærne skal ikke berøre gulvet. Posisjonen skal holdes i minimum 2 minutter for å få godkjent.

Obligatorisk kostholdskurs vil bli avholdt våren 2017.

Det blir enkel servering i løpet av testdagen.

Lørdag 22. april

Kl. 13.00
Obligatorisk ridekurs for alle ryttere som skal ta amatørrytterlisens for første gang. Rytter må stille med egen hest på kurset, og hesten må kunne gå et hurtigarbeid.

Ridekurset skal sikre at du er godt vant med å ri både canterarbeid og jobbridning på Øvrevoll i selskap med andre, slik at du har god nok erfaring til å kunne ta en amatørrytterlisen.

Løpsdag 4. mai

Oppridning

Tid: Oppridning før første løp ca kl. 18.00

Oppridning for alle ryttere som ikke red løp i 2015 og 2016, og som i sin karriere ikke har ridd 15 løp.

Viktig informasjon angående oppridning!

Oppridningen foregår over 1600 m i felt med minst 2 deltagere.

  • Før oppridningen må søkeren legge frem legeattest som ikke er eldre enn en måned, samt søknadsskjema amatørrytterlisens undertegnet av profesjonell trener. Dette skal være lisenskomiteen i hende senest dagen før starterklæring til den aktuelle dagen for oppridning.
  • Oversikt over hester og ryttere må være innsendt på mail til Liv på Sekretariatet innen kl. 11.30 dagen før oppridningen.liv.kristiansen@rikstoto.no

Hestene må stå i trening hos lisensiert trener og må ha startet i totalisatorløp/være godkjent. Rytteren må selv skaffe hest til oppridning. NoARK og Norsk Jockeyklubb kan ikke bistå med dette.

Hestene skal være klare i visningspaddocken senest 15 minutter før start på aktuell løpsdag.

Rytter skal ri med løpsutstyr dvs. støvler, bukse og påbudt sikkerhetsutstyr. De skal ri med medium størrelse på løpssalen.

Oppridningen blir gjennomgått med profesjonell rytter og Den Lavere Voldgiftsrett for godkjennelse.

Kravet er å springe av korrekt i startboksene, ri rett frem uten å sjenere konkurrent, forsvarlig og korrekt ridning i sving, og akseptabel finishridning.

Generelt forsvarlig ridning, riktig sits, tempo og godt sporvalg vil bli vurdert.

Oppridning skjer i forbindelse med de øvrige fastsatte prøver for lisens. Hvis uforutsette hindringer oppstår som f.eks. avlysing av løp, påmeldt hest blir halt eller lignende kan flere oppridninger fastsettes etter nærmere avtale med lisenskomiteen.

Lisenssøknad og legeerklæring skal leveres til Sekretariatet før oppridning avholdes. Profesjonell trener som signerer på lisenssøknad skal anse rytter som kvalifisert til å ri løp på oppridningsdagen.

Eventuelle spørsmål rettes til Susanne Kolling på 22 95 62 17. Påmelding og spørsmål rettes susanne.kolling@rikstoto.no

Med forbehold om enkelte endringer og tider!