Invitasjon til generalforsamling 2018

(02.05.2018) Årets generalforsamling finner sted tirsdag 15. mai 2018 kl. 19.00. Velkommen!

Kjære medlem,

Du inviteres herved til generalforsamling 2018. Tirsdag 15. mai 2018 kl. 19.00 Tyristubben 13, Hosle

Dagsorden generalforsamling:

  1. Godkjenning av innkallelsen
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
  4. Styrets årsberetning 2017
  5. Regnskapet 2017 – utleveres på generalforsamlingen
  6. Informasjon fra styret
  7. Valg 2018 – (nestleder, sekretær, 3 styremedlemmer og opp til 2 suppleanter)
  8. Valg av revisor
  9. Innkomne saker

Sammen med denne innkallingen vil styrets årsberetning bli lagt ut på hjemmesiden 14 dager før generalforsamlingen.

Medlemmer som har innspill til pkt. 7, 8 og 9 bes melde inn dette senest 10. mai. Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer er stemmeberettiget. Husk å betale medlemskontingenten for 2018!

Det vil bli enkel bevertning.

Vennligst gi beskjed til noark@noark.info innen 10. mai om du kommer.

Hjertelig velkommen,

Hilsen styret

 

Her finner du styrets årsberetning for 2017

Invitasjon GF 2018