The Paddock World Cup of Nations

(07.09.2018) Samtlige ryttere før start sammen med Alexis Teisseire fra CGRC og Helene Marwell Hauge og Sissel Tangen fra NoARK. Foto: CGRC