Ordinær generalforsamling

(28.05.2019) Mandag 3. juni 2019 kl. 19.00 i Derbystuen, Øvrevoll.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallelsen
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
  4. Styrets årsberetning 2018 – ligger på www.noark.info/styrets-arsberetning-2018 og utleveres på generalforsamlingen
  5. Regnskapet 2018 – utleveres på generalforsamlingen
  6. Informasjon fra styret
  7. Valg 2019 (nestleder, 3 styremedlemmer og opptil 3 suppleanter)
  8. Valg av revisor
  9. Innkomne saker

Medlemmer som har innspill til pkt. 7, 8 og 9 bes melde inn dette senest 30. mai. Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer er stemmeberettiget. Husk å betale medlemskontingentenfor 2019.

Etter møtet kommer Willa Schou og forteller om hvordan det er å representere Norge i Fegentri og ri løp verden rundt.

Det vil bli enkel bevertning.

Vennligst gi beskjed til noark@noark.info innen 30. mai om du kommer.

Hjertelig velkommen
Hilsen styret