Ordinær generalforsamling 2020

(29.04.2020) NoARK inviterer til ordinær generalforsamling onsdag 6. mai 2020 kl. 20.00. Møtet avholdes online pga. koronautbruddet.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallelsen
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
  4. Styrets årsberetning 2019 – ligger på www.noark.info/styrets-arsberetning og utleveres på generalforsamlingen
  5. Regnskapet 2019 – utleveres på generalforsamlingen
  6. Forslag om vedtekstendring – ligger på www.noark.info/vedlegg-til-generalforsamling-2020 og utleveres på generalforsamlingen
  7. Informasjon fra styret
  8. Valg 2020 (nestleder, sekretær, 3–5 styremedlemmer og 2 suppleanter)
  9. Valg av revisor
  10. Innkomne saker

Medlemmer som har innspill til pkt. 8, 9 og 10 bes melde inn dette senest 29. april. Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer er stemmeberettiget. Husk å betale medlemskontingenten for 2020.

Vennligst gi beskjed til noark@noark.info innen 30. mai om du ønsker å delta. Link til videomøtet blir sendt ut på mail dagen før.

Hjertelig velkommen
Hilsen styret