Oppridning Lemos Fitzmaurice

(13.05.2020) Planken utføres av James Fitzmaurice (t.v.) og Cicero Lemos mens Helene Marwell-Hauge fra NoARK tar tiden. Foto: NoARK

prøve