(12.08.2020) Finishridning med (fra venstre) Mille Halvorsrud, Fernando Rengifo og Michelle Palmberg. Foto: NoARK

Oppridning