(12.08.2020) Fra venstre: Fernando Rengifo, Julianne Devold og Mille Halvorsrud. Foto: NoARK

Oppridning