(07.09.2020) Thea Hofossæter fra NoARK forklarer trafikkreglene på banen. Foto: NoARK