(07.09.2020) Et lite bukk må til på oppløpet. Foto: NoARK