Ordinær generalforsamling 2022

(25.05.2022) NoARK inviterer til ordinær generalforsamling tirsdag 31. mai 2022 kl. 20.00. Møtet avholdes online.

  • Dagsorden:
  1. Godkjenning av innkallelsen
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
  4. Styrets årsberetning 2021 – ligger på www.noark.info/styrets-arsberetning og utleveres på generalforsamlingen
  5. Regnskapet 2021 – utleveres på generalforsamlingen
  6. Informasjon fra styret
  7. Valg 2022 (nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer og inntil 2 suppleanter)
  8. Valg av revisor
  9. Innkomne saker

Medlemmer som har innspill til pkt. 7, 8 og 9 bes melde inn dette senest 27. mai. Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer er stemmeberettiget. Husk å betale medlemskontingenten for 2022.

Vennligst gi beskjed til noark@noark.info innen 27. mai om du ønsker å delta. Link til videomøtet blir sendt ut på mail dagen før.

Hjertelig velkommen
Hilsen styret