220526 Fernando PA premie

(27.05.2022) Klissvåt men fornøyd, Fernando viser frem pokal og vinglass han fikk i premie.