26F7FD3E-4424-452F-A420-97CCA378454C

(05.09.2022) Foto: Emrullah Demirkiran

Emilie får premie av søster til Ezter Jeles