Skal du ta amatørrytterlisens våren 2023? 

(25.03.2023) Da er det viktig at du setter deg inn i informasjon om amatørrytterprøvene og søknadsprosessen! Prøvene er 15. april.

De som skal ta ny amatørrytterlisens må delta og bestå kurs/trening med hest, delta og bestå trening/prøver på «Woody», delta på gjennomgang av rutiner og regler for vektrom.

Alle ryttere skal bestå kondisjon- og styrketest.

Alle ryttere skal levere søknad om amatørrytterlisens, legeerklæring og egenerklæring til Sekretariatet. MERK: Søknadspapirer skal være levert før oppridning

Ridekurs inkl. gjennomgang i vektrommet og kurs på Woody er 15. april.

Fysiske tester er 15. april

Oppridning 26. april

Gjennomgang av reglementet med DLV 27. april

All nødvendig informasjonen ligger her på Øvrevolls nettsider.

Det blir arrangert kurs på Woody ukentlig fra 29.3 for alle interesserte.