Ordinær generalforsamling 2024

(15.04.2024) NoARK inviterer til ordinær generalforsamling onsdag 24. april kl. 20.00. Møtet avholdes online.

Dagsorden:
1.
Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
4. Styrets årsberetning 2023 – ligger på www.noark.info/styrets-arsberetning og utleveres på generalforsamlingen
5. Regnskapet 2023 – utleveres på generalforsamlingen
6. Informasjon fra styret
7. Valg 2024 (nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer og inntil 2 suppleanter)
8. Valg av revisor
9. Innkomne saker

Medlemmer som har innspill til pkt. 7, 8 og 9 bes melde inn dette senest 17. april. Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer er stemmeberettiget. Husk å betale medlemskontingenten for 2024. NoARKs medlemmer får også sesongkort på Øvrevoll fra Norsk Galopp. 

Vennligst gi beskjed til noark@noark.info innen 22. april om du ønsker å delta. Link til videomøtet blir sendt ut på mail dagen før.

Hjertelig velkommen
Hilsen styret