Ordinær generalforsamling 2024

Dagsorden:
1.
Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
4. Styrets årsberetning 2023 – ligger på www.noark.info/styrets-arsberetning og utleveres på generalforsamlingen
5. Regnskapet 2023 – utleveres på generalforsamlingen
6. Informasjon fra styret
7. Valg 2024 (nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer og inntil 2 suppleanter)
8. Valg av revisor
9. Innkomne saker

Medlemmer som har innspill til pkt. 7, 8 og 9 bes melde inn dette senest 17. april. Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer er stemmeberettiget. Husk å betale medlemskontingenten for 2024. NoARKs medlemmer får også sesongkort på Øvrevoll fra Norsk Galopp. 

Vennligst gi beskjed til noark@noark.info innen 22. april om du ønsker å delta. Link til videomøtet blir sendt ut på mail dagen før.

Hjertelig velkommen
Hilsen styret

Fysiske tester – info og påmelding

Testene finner sted 20. april kl. 15.00 på Nadderud stadio.

NB! Vær varm og klar til å løpe kl. 15.00

Påmelding skjer ved at man leverer signert lisenssøknad til sekretariatet.

Dersom du ikke leverer lisenssøknaden før prøvene, ønsker vi at du tar den med og leverer den på prøvene. Meld da at du kommer til Helene på sms – 93251212.

Informasjonen fra Norsk Galopp finner du her: Lisensprøver for amatørryttere og nye lærlinger – Ovrevoll Galoppbane

 

Amatørryttere klare til løpetest på Nadderud stadion i 2022.

Har du en sal til overs? Donér den til NoARK!

Introduksjonen til galoppen er mye lettere for rytterne (og for oss som underviser) om de rir i treningssal.

Har du en sal til overs? En treningssal du ikke bruker lenger? En stor løpssal du ikke trenger mer? Så donér (eller lån) den gjerne til NoARK.

Er salen gammel og slitt, det spiller ingen rolle! Vi fikser det som evt må være av løse remmer og fester hos en salmaker. Og så bruker vi den i opplæringen av nye galoppentusiaster!

Gummitøyler, gjorter, halsringer, polypads, salunderlag, drakter, jockeybukser, støvler tar vi også gjerne i mot!

Ta kontakt med Kjetil Kjær  om du har utstyr du kan gi videre til neste galoppgenerasjon.

Takk!