Styrets årsberetning 2023

Styret har i siste periode bestått av:
Styreleder: Helene Marwell-Hauge
Nestleder: Thea K. Hofossæter
Sekretær: Emilie Finckenhagen
Kasserer: Anne Petterøe
Styremedlem: Camilla Høvding Blom, Victoria Allers Wismer, Sissel Tangen, Kjetil Kjær og Finn Kristiansen
Suppleant: Linn Christine Arntzen og Benedikte Rånes

Klubbens revisor: Cathrine Eiken

Norsk Amatørrytterklubb (NoARK) er en forening som fremmer amatørrytternes interesser og er sterkt involvert i Øvrevolls ponnigalopp. NoARK holder til på Øvrevoll Galoppbane i Bærum. Foreningen har ingen ansatte og forurenser ikke det ytre miljø. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Antall betalende medlemmer i 2023 var 107 mot 83 i 2022 året før. Dette er en klar forbedring som nok i stor grad skyldes ponniryttere. Det er flere av de aktive som ikke er medlemmer men som burde vært det. Antallet betalende medlemmer vil vi fortsette å følge opp bl.a. via purringer i løpet av året. Medlemsmassen gjenspeiler kjønnsfordelingen blant amatørryttere, dvs at gutter er i et sterkt mindretall. 

Fra 2023 får alle NoARKs medlemmer sesongkort på Øvrevoll fra Norsk Galopp. 

Styremøter
I løpet av perioden er det blitt avholdt 5 regulære styremøter i tillegg til årsmøte og en rekke møter i ulike undergrupper av styret. Styremøter holdes på digitale flater i tillegg til fysiske møter og løpende kontakt på chat/mail. 

Sponsorer
I 2023 fortsatte vi samarbeidet med mange av de faste sponsorene. Vårt lange samarbeid med Øvrevoll Hesteeierforening fortsatte i form av Klokkeløp-serien, hvilket vi setter stor pris på. Høymyr Hesteutstyr fortsatte som sponsor av en stor serie. Lojale PA Minibuss fortsatte med sin årlige mini-cup på tre løp. Agria Dyreforsikring sponset også igjen to løp. Hovslager Danny Patil kom til som ny sponsor i 2023. 

Som følge av vår avtale med Hesteguiden.com (banefotografen) fikk alle vinnerne i amatørløp et bilde av seg selv i premie. Hestefoto.no har bidratt med en masse flotte bilder fra trening, løp og ponniridning. Bolt Communication, designbyrået for vår nettside og Veddeløperen, fortsatte sin sponsing. 

Informasjon
Nettsiden, www.noark.info, brukes ganske aktivt. Imidlertid er Facebook er den viktigste kanalen for informasjon. De fleste nyheter publisert på websiden blir også publisert på Facebook og dermed når vi ut til et større publikum. Bilder og stories på Instagram brukes stadig mer aktivt. 

I 2023 deltok NoARK aktivt på standen som trav- og galoppsporten hadde sammen i regi av Rikstoto på Agria Oslo Horse Show. Dette arbeidet skal videreføres og profesjonaliseres. 

Veddeløperen
Bladet oppsummerer sesongen for amatør-, Fegentri- og ponnirytterne. I tillegg til å ha artikler fra NoARKs medlemmer. I 2023 gitt ut for 18. gang. Bladet ble trykket digitalt i 600 eksemplarer, sendt ut til klubbens medlemmer. Veddeløperen er en viktig del av vår markedsføring og rekruttering til sporten. Kan med fordel deles ut mer på forskjellige steder (staller, hestebutikker etc.) 

Arbeidet med Veddeløperen er ressurskrevende, men likevel viktig og verdsatt. Vi vil fortsette å vurdere om innsatsen står i forhold til resultatet. Takket være god hjelp fra Marek Rzewuski (hestefoto.no) og Hesteguiden.com har vi fått en rekke fine bilder til både nettsiden og Veddeløperen. Ikke minst er vi avhengige av vår sponsor Bolt Communication sin innsats for å få Veddeløperen laget.

Amatørrytterlisens
Rytterne må hvert år gjennomføre 3000 meter løpetest på innenfor makstid, og alle nye ryttere må bestå test på mekanisk hest, gjennomføre reglementskurs med tilhørende prøve, samt gjennomføre kostholdskurs og en styrketest. Nye ryttere må også ri et godkjent 1600 meter prøveløp før lisens kan innvilges. NoARK bidro sterkt til planlegging og gjennomføring av dette sammen med Norsk Galopp. 

I 2023 var det syv nye amatørlisenser, seks av disse red løp. To av de nylisensierte har tidligere vært profesjonelle jockeyer. 

Resultater
I 2023 ble det avholdt 23 amatørløp mot 20 i 2022.

Amatørchampion: Ida Tandberg
Vinner av NoARKs reisestipend: Tonje Sørvang
Vinner av Høymyr Hesteutstyr Cup: Ida Tandberg
Vinner av Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie: Mie Blichfeldt
Vinner av P.A. Minibuss Cup: Tonje Sørvang
Vinner av NoARKs Vandrepokal: Malin Bekkelund Østby
Vinner av Longines/Urmaker Bjerke Ladies and Gentlemens Cup: Tonje Sørvang

Norske ryttere i utlandet
Ida Tandberg var norsk Fegentri- representant i 2023 og endte på en flott 2. plass sammenlagt. Mie Blichfeldt red «Student Derby» i Irland. Frida Sandbraaten red et Fegentri-løp i Marokko. 

Kurs
Treningshesten Woody har fungert som treningshest gjennom hele sesongen til både trening og kurs. Vi har tilbudt ridetrening én gang per uke. I tillegg har Woody blitt brukt ifb med ridekursene og ifb med amatørrytterlisensprøven og på noen ponnitreninger. Det er ganske god interesse blant rytterne for å delta på kurs/treninger på hestene. Espen Ski var vår faste instruktør på både ridekurs og Woody. 

Ponni- og ridehesttrening og –løp
Ponni- og ridehesttreninger fortsetter å samle nye og gamle ekvipasjer og hadde et ganske godt oppsving i 2023.  Vi hadde lagt opp til hele 15 treninger og ni ponniløpsdager i 2023 (10/7 i 2022). Det er litt ujevn deltagelse. Noen ganger er det fullt hus og noen ganger har vi måttet avlyse trening pga liten deltagelse. Total var det nesten 70 ekvipasjer på trening i 2023. Nytt av året var flere ponniløp innimellom de store løpene, – og et stort Ponniderby felt på Derbydagen. 

Økonomi
Styret arbeider systematisk for å holde utgiftene på et rimelig nivå for å gi klubben et godt økonomisk fundament. Dette har vi lykkes godt med, og klubben har oppsparte midler som gir en solid økonomisk plattform for de nærmeste årene, og det er ingen tvil rundt fortsatt drift. 

NoARK er mottaker av Grasrotsandelen på spill som administreres av Norsk Tipping, samt av overskudd fra bingospill under tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

For 2023 ga totale plasseringer en urealisert gevinst på kr xxxx.

Årets driftsresultat ga et underskudd på kr XXX, men hensyntatt finansposter gikk NoARK med et overskudd på kr xxxx som overføres annen egenkapital. 

*****

Styret ser frem til sesongen 2024 og er i gang med å planlegge både amatørløp, kurs og andre aktiviteter. Vi jobber også tettere enn før med Norsk Galopp for å øke den generelle rekrutteringen til galoppsporten. Styret ønsker å takke de som har bidratt gjennom året og oppfordrer alle til å fortsette å bidra med gode ideer og innspill og praktisk hjelp.

Øvrevoll, 8. april 2024.

*****

[Sign.]