Styrets årsberetning 2022

Styret har i siste periode bestått av:
Styreleder: Helene Marwell-Hauge
Nestleder: Thea K. Hofossæter
Sekretær: Emilie Finckenhagen
Kasserer: Gunnhild Naustdal
Styremedlem: Anne Petterøe, Camilla Høvding Blom, Victoria Allers Wismer, Sissel Tangen og Kjetil Kjær
Suppleant: Linn Christine Arntzen og Benedikte Rånes

Klubbens revisor          Cathrine Eiken

Norsk Amatørrytterklubb (NoARK) er en forening som fremmer amatørrytternes interesser og er sterkt involvert i Øvrevolls ponnigalopp. NoARK holder til på Øvrevoll galoppbane i Bærum. Foreningen har ingen ansatte og forurenser ikke det ytre miljø. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

NoARK arbeidet med å fremme og utvikle amatørrytterne i norsk galoppsport basert på arbeidet fra tidligere år. Antall betalende medlemmer i 2022 var 83 mot 71 året før, dette er en forbedring, men vi ønsker fortsatt flere medlemmer. Medlemsbladet «Veddeløperen» for sesongen 2022 har sammen med giro for 2023-kontingenten blitt alle medlemmer fra 2022. Antallet betalende medlemmer er noe vi vil fortsette å følge opp bl.a. via purringer i løpet av året. Medlemsmassen gjenspeiler kjønnsfordelingen blant amatørryttere, det vil si at gutter er i et sterkt mindretall.

Styremøter
I løpet av perioden er det blitt avholdt 5 regulære styremøter og en rekke møter i ulike undergrupper av styret. Vi har bygget videre på tidligere arbeid og tar hensyn til medlemmenes ønsker så langt det lar seg gjøre. I 2022 har vi fortsatt å ha styremøter på digitale flater i tillegg til å møtes.

Sponsorer
På sponsorsiden i 2022 fortsatte vi samarbeidet med mange av de faste sponsorene, mens noen falt fra. Vårt lange samarbeid med Øvrevoll Hesteeierforening fortsatte i form Klokkeløp-serien, hvilket vi setter stor pris på. Høymyr Hesteutstyr fortsatte som sponsor av en stor serie. Lojale PA Minibuss fortsatte med sin årlige mini-cup bestående av tre løp. Agria Dyreforsikring sponset også igjen to løp, deriblant NoARKs Vandrepokal. Norwegian Jockeyschool sponset også et løp (som dessverre ble avblåst pga uhell underveis). Som følge av vår avtale med Hesteguiden.com (banefotografen) fikk alle vinnerne i amatørløp et bilde av seg selv i premie. Hestefoto.no har bidratt med en masse flotte bilder fra trening, løp og ponniridning. Bolt Communication, designbyrået for vår nettside og vårt medlemsblad, Veddeløperen, fortsatte sin sponsing.

Informasjon
Nettsiden, www.NoARK.info har en jevn strøm av besøkende. Vi får gode tilbakemeldinger på innhold og oppdateringsfrekvens, men Facebook er den viktigste kanalen for informasjon. De fleste nyheter publisert på websiden blir også publisert på Facebook og dermed når vi ut til et større publikum, det legges også ut mer storyer og bilder på Instagram. For 17. året ble Veddeløperen gitt ut som årsrapport. Vi ønsker oss flere bidrag utenifra for å skrive om galoppsporten og relaterte temaer da det er viktig å vise allsidigheten i det vi driver med. Arbeidet med Veddeløperen er ressurskrevende, men vi synes det er viktig å ha en oversikt over alt som er skjedd i galoppåret i papirformat. Vi vil fortsette å vurdere om innsatsen står i forhold til resultatet. Takket være god hjelp fra Marek Rzewuski (hestefoto.no), Hesteguiden.com, Race Pictures og en del av amatørene som er ivrige fotografer har vi fått en rekke fine bilder til både nettsiden og Veddeløperen. Ikke minst er vi avhengige av vår sponsor Bolt Communication sin innsats for å få Veddeløperen laget.

Amatørrytterlisens
Rytterne må hvert år gjennomføre 3000 meter løpetest på innenfor makstid, og alle nye ryttere må bestå test på mekanisk hest, gjennomføre reglementskurs med tilhørende prøve, samt gjennomføre kostholdskurs og en styrketest. Nye ryttere må også ri et godkjent 1600 meter prøveløp før lisens kan innvilges. NoARK bidro sterkt til planlegging og gjennomføring av dette sammen med Norsk Jockeyklub også i 2022.

I 2022 var det seks nye amatørlisenser, alle seks debutantene red løp. Mie Blichfeldt var debutant og ble også årets komet med 4 seire og championatet. En av de andre seks «debutantene» var Finn Kristiansen som hadde sin gjendebut etter å ridd løp sist i 1978 og vant årets siste amatørløp til stor jubel på banen.

Resultater
I 2022 ble det avholdt 20 amatørløp, det samme antallet som i 2021.

Amatørchampion: Mie Blichfeldt
Vinner av NoARKs reisestipend: Ida Tandberg
Vinner av Høymyr Hesteutstyr Cup: Ida Tandberg
Vinner av Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie: Mie Blichfeldt
Vinner av PA Minibuss Cup: Fernando Manzo
Vinner av Agria Dyreforsikring NoARKs Vandrepokal: Frida Sandbraaten
Vinner av Longines/Urmaker Bjerke Ladies Cup: Jana Kolackova

Norske ryttere i utlandet
Fegentri ble stiftet i 1955 og har organisert amatørløp for både kvinner og menn i medlemslandene i hele verden. Emilie Finckenhagen var norsk representant i 2022. I tillegg red Emilie noen andre amatørløp i utlandet og Mai Elin Fjellheim red to løp i Sverige.

Kurs
Woody og treningshesten på fjærer «Ståle» har fungert som fine treningshester gjennom hele sesongen til både trening og kurs. Vi har tilbudt ridetrening én gang per uke når det har vært mulig mht til restriksjonene. I tillegg har Woody/Ståle blitt brukt i tilknytning til ridekurs i regi av NoARK og i forbindelse med amatørrytterlisensprøven. Generelt er det god interesse blant rytterne for å delta på kurs/treninger på hestene. I 2022 arrangerte NoARK to ridekurs med hhv Manuel Martinez og Espen Ski som instruktører.

Ponni- og ridehesttrening og –løp
Ponni- og ridehesttreninger fortsetter å samle nye og gamle ekvipasjer. Vi hadde lagt opp til ti treninger og syv ponniløpsdager i år. Det er litt ujevn deltagelse, så noen ganger er det fullt hus og noen ganger har vi måttet avlyse trening pga liten deltagelse. Total var det 46 ekvipasjer på trening i 2022 med meget god geografisk spredning.

Veddeløperen
Bladet oppsummerer sesongen for amatør-, Fegentri- og ponnirytterne. I tillegg byr bladet på en del faglige artikler samt fortellinger om egne erfaringer fra NoARKs medlemmer. Bladet ble trykket digitalt i 400 eksemplarer, sendt ut til klubbens medlemmer. Veddeløperen er en viktig del av vår markedsføring og rekruttering til sporten. Kan med fordel deles ut mer på forskjellige steder (staller, hestebutikker etc.)

Økonomi
Styret arbeider systematisk for å holde utgiftene på et rimelig nivå for å gi klubben et godt økonomisk fundament. Dette har vi lykkes godt med, og klubben har oppsparte midler som gir en solid økonomisk plattform for de nærmeste årene, og det er ingen tvil rundt fortsatt drift.

NoARK er mottaker av Grasrotsandelen på spill som administreres av Norsk Tipping, samt av overskudd fra bingospill under tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Da renteinntekter i bank er meget dårlig har NoARK plassert kr 2,5 million i aksje- og kombinasjonsfond med 5 til 10 års tidshorisont. For 2022 ga totale plasseringer et urealisert tap på kr xxxxx som dermed spiste opp nesten hele den urealiserte gevinsten fra 2021. Årets driftsresultat ga et underskudd på kr xxxx, men hensyntatt finansposter gikk NoARK med et underskudd på kr xxxx som overføres annen egenkapital.

*****

Styret ser frem til sesongen 2023 og er i gang med å planlegge både amatørløp, kurs og andre aktiviteter. Vi jobber også tettere enn før med Norsk Jockeyklub/Norsk Galopp for å øke den generelle rekrutteringen til galoppsporten. Styret ønsker å takke de som har bidratt gjennom året og oppfordrer alle til å fortsette å bidra med gode ideer og innspill og praktisk hjelp.

Øvrevoll, 26. april 2023.

*****

[Sign.]