Vedlegg til generalforsamling 2020

NoARK vedtekter 2020 ENDRINGER